Kategorier
Säkerhet

Företagslarm – här är anledningen till varför du behöver det

Det har kanske aldrig varit lika viktigt med säkerheten som det är idag. Skaffa därför ett företagslarm och öka tryggheten för dig och dina medarbetare.

Det har aldrig funnits så mycket kunskap om kriminalitet som det gör idag. Många år av studier, dokumentation och erfarenhet har gjort att det finns mycket information. Den är också lättillgänglig, vilket har gjort att kunskapen spritt sig ut i samhället. Kanske är det därför som många människor idag också känner sig otrygga.

Vetskapen om att vem som helst kan bli utsatt för brott gör att många människor inte känner sig lika säkra längre. Av den här anledningen är det viktigt att det finns lösningar som får människor att känna sig trygga igen. Ofta handlar det då om säkerhet i hemmet, men det är också viktigt att kunna känna sig trygg på sitt arbete. Därför är det viktigt med företagslarm.

Många fördelar med företagslarm

En av de stora fördelarna med företagslarm är att det skapar en tryggare arbetsplats. Dina medarbetare förstår dessutom att du bryr dig om arbetsmiljön, men det innebär också att du får en säkrare arbetsplats. Ökad säkerhet innebär bland annat att risken för att bli utsatt för inbrott sjunker.

Företagslarm kan dessutom ge dig en lägre försäkringspremie, vilket betyder att du kan spara pengar genom att installera ett företagslarm. Skulle olyckan sedan vara framme och ett brott skulle begås, är det enkelt att samla in bevismaterial. Det finns därmed många fördelar med att installera ett företagslarm. Läs mer om företagslarm på denna sida: företagslarm.nu

Kategorier
Säkerhet

Passersystem till BRF gör att man har koll

Det är viktigt att man har ett bra låssystem men i en fastighet med många dörrar kan det skapa problem när alla ska nyckel. Det är då man installerar ett nyckellöst passersystem till sin BRF.

För att alla ska känna sig trygga i en fastighet krävs det ett bra låssystem. Det är ju många dörrar som behöver låsas, inte bara ytterdörr och port. Oftast får man en hel uppsättning nycklar och det är ett både otympligt och dyrt system.

Det är heller inte särskilt säkert eftersom en borttappad eller stulen nyckel kan skapa problem för många. I värsta fall kan man bli tvungen att byta ut alla nycklar om det är en huvudnyckel som försvunnit. För hemtjänst, fastighetsskötare och vaktbolag är det dessutom en väldigt bra lösning.

Ett passersystem för en BRF löser många problem

När man ska satsa på en modern och säker lösning på låssystemet är det naturligt att välja ett passersystem till bostadsrättsförening. Det ger tillgång till just de dörrar man behöver, varken mer eller mindre.

Ett vaktbolag behöver inte lägenhetsnyckel och hemtjänsten behöver inte komma in i tvättstugan och vinden. Med ett passersystem programmerar man enkelt in rätt behörighet på en nyckeltagg och registrerar namn på den som hämtar taggen. Skulle den tappas bort kan man lika enkelt ta bort behörigheten och den fungerar inte längre.

Systemet registrerar också vem som använt nyckeltaggen, vilket ger en extra trygghet. För att bygga på den tryggheten ytterligare kan man kombinera med olika lösningar för porttelefon, med eller utan kamera.