Kategorier
Solceller

Trygg elförsörjning med solceller för BRF

Om du bor i en bostadsrättsförening och vill ha billig och säker försörjning av elektricitet kan du föreslå årsmötet att installera solceller för BRF.

Genom olika tidsepoker har människan haft olika vardagsproblem att brottas med. Att få mat för dagen var länge den stora frågan. I vårt land har de flesta under en lång tid inte behövt bekymra sig för sådant. Idag kan vi dock från radio och TV få höra att många börjar klaga över höga elpriser och att de måste spara på livets nödtorft.

Problemet är kanske inte bara att elpriserna har höjts. De varierar dessutom häftigt över tiden och inte minst över dygnets olika timmar. Vi får rådet att köra disk- och tvättmaskiner vid tidpunkter med lågt elpris. Men vem vill gå upp mitt i natten för att köra dessa hushållsapparater?

Långsiktiga elpriser med solceller för BRF

Du är ordförande i en bostadsrättsförening sedan några år tillbaka. I de boendes hyror är elpriset inte inkluderat utan elräkning kommer separat. På det senaste årsmötet diskuterades elpriset och en mötesdeltagare kom med ett förslag. “Skulle vi inte kunna installera solceller på våra hustak och sänka våra kostnader för elektricitet?” säger hon.

En annan deltagare begär ordet. “Men nu har ju priserna på el gått ner igen och då tror jag det är svårt att räkna hem en sådan investering”. Du har en annan uppfattning i frågan och menar att en solcellsanläggning skulle ge flera fördelar som kanske inte direkt går att beakta i en investeringskalkyl.

Fördelar med solceller för BRF

Frågor om miljön tar allt större plats i samhällsdebatten. Vi måste spara på el och framförallt ska elen inte produceras med hjälp av fossila bränslen. Till slut kommer vårt jordklot i så fall att bli överhettat och havsnivåerna att höjas. Men vad kan en enskild BRF och dess medlemmar göra åt detta?

Du menar att alla måste dra sitt strå till stacken och en BRF kan utnyttja sina tak till att producera solel. En boende kan då utgå från ett stabilt elpris som inte varierar beroende på oförutsedda händelser i världen. En bostadsrättsförening med solceller på taken blir också attraktiv för människor som vill bo med omsorg om klimatet. Du beslutar dig för att kontakta en firma som kan installera effektiva solceller för BRF:er.