Kategorier
Artiklar

BAM-utbildning ger trygghet

Att gå en BAM-utbildning är att satsa på sin egen trygghet och självkänsla eftersom man då får reda på vilka lagar och regler, skyldigheter och rättigheter som gäller på en arbetsplats.

Den Bättre ArbetsMiljöutbildning som kallas utbildning i BAM, angår alla på ett företag. Chefer, mellanchefer och andra arbetsledare måste självklart känna till alla regler och lagar. De måste också se till att de följs. Men alla på en arbetsplats behöver känna till vad som gäller.

Arbetsmiljö är ju ett väldigt stort begrepp. Det handlar om att inte utsätta sig för risker och man fokuserar naturligtvis på skyddsutrustning och säkerhet. Men det finns också mer dolda risker som stress, mobbning och andra trakasserier.

Att ha gått utbildning i BAM gör att man vet var gränsen går

Det är bra att känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot sig själv och andra. Har man gått en utbildning i BAM så vet man vad som begärs och vad man kan begära. Det kan göra det lättare att sätta igång en förändring om man vet att man har lagen på sin sida.

Man kan välja mellan olika utbildningar, men det börjar med en grundkurs på en dag. Sedan kan man bygga på med fördjupningskurser. Alla utbildningar varvar teori med praktiska övningar och diskussioner. Det går självklart att göra kursen på distans.

Vill man utbilda en större grupp på en arbetsplats så kan man åka iväg till en kursgård, men det går lika bra att göra det i ett konferensrum på jobbet.